Vladimír Vojtíšek

„Na seminářích Aveni oceňuji jejich kreativní pojetí, zasazení tématu do historického a kulturního kontextu a osvěžující mezioborový přesah –  inspirativní výprava mimo nudný rámec „učebnicových“ kurzů…“